Aktualizacja programu Zestawienie Godzin

Szanowni Państwo,

Poniżej zostanie zamieszczona krótka instrukcja dotycząca aktualizacji programu Zestawienie Godzin.

 1. Pobieramy program z strony Wzory druków -> Płacowe -> Aktualizacja rozdziałów programu Zestawienie Godzin lub klikamy POBIERZ.
 2. Otwieramy zapisany plik poprzez dwukrotne kliknięcie.
  spakowany plik
 3. Zaznaczamy plik Rozdziały.gp, klikamy prawym klawiszem na nazwę pliku i wybieramy kopiuj:
  kopiuj
 4. Otwieramy folder w którym mieści się nasz program Zestawienie Godzin. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę programu i wybieramy Otwórz lokalizację pliku
  lokalizacja
 5. Po otwarciu folderu z programem, otwieramy folder Dane:
  folder

 6. Folder Dane zawiera 3 pliki: Slowniki.gp Rozdzialy.gp oraz Dane.gp. Wklejamy uprzednio skopiowany plik w to miejsce. Jeśli otrzymamy komunikat że taki plik już istnieje potwierdzamy zamianę.
  zapiszjako
 7. Następnie zamykamy wszystkie okna, plik powinien dodać w programie dodatkowy rozdział 80152 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

  Z uwagi na ograniczenia programu Zestawienie Godzin rozdział 80152 przyjął następującą formę "Real. zadań wym. stos. spe. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mło. w gim. kl. dotychcza. gim. prowa. w szk. innego typu, lic. ogólno. tech. szk. poli. bran. szk. I i II st. i kl. dotychcza. zasadniczej szk. zawodowej prowa. w bran. szk. I st. oraz szk. arty." 
  Nie wpływa to na funkcjonalność programu.

 

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów