Aktualizacja programu Zestawienie Godzin

Szanowni Państwo,

Poniżej zostanie zamieszczona krótka instrukcja dotycząca aktualizacji programu Zestawienie Godzin.

 1. Pobieramy program z strony Wzory druków -> Płacowe -> Aktualizacja rozdziałów programu Zestawienie Godzin lub klikamy POBIERZ.
 2. Otwieramy zapisany plik poprzez dwukrotne kliknięcie.
  spakowany plik
 3. Zaznaczamy plik Rozdziały.gp, klikamy prawym klawiszem na nazwę pliku i wybieramy kopiuj:
  kopiuj
 4. Otwieramy folder w którym mieści się nasz program Zestawienie Godzin. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę programu i wybieramy Otwórz lokalizację pliku
  lokalizacja
 5. Po otwarciu folderu z programem, otwieramy folder Dane:
  folder

 6. Folder Dane zawiera 3 pliki: Slowniki.gp Rozdzialy.gp oraz Dane.gp. Wklejamy uprzednio skopiowany plik w to miejsce. Jeśli otrzymamy komunikat że taki plik już istnieje potwierdzamy zamianę.
  zapiszjako
 7. Następnie zamykamy wszystkie okna, plik powinien dodać w programie dodatkowy rozdział 80152 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

  Z uwagi na ograniczenia programu Zestawienie Godzin rozdział 80152 przyjął następującą formę "Real. zadań wym. stos. spe. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mło. w gim. kl. dotychcza. gim. prowa. w szk. innego typu, lic. ogólno. tech. szk. poli. bran. szk. I i II st. i kl. dotychcza. zasadniczej szk. zawodowej prowa. w bran. szk. I st. oraz szk. arty." 
  Nie wpływa to na funkcjonalność programu.

 

Przydatne linki