Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka
03 - 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
tel. 22 51 03 620, 22 51 03 62122 51 03 622
tel. 22 51 03 623, 22 51 03 62622 51 03 627
tel. 22 51 03 628, 22 51 03 62922 51 03 631
fax 22 51 03 624
Godziny pracy:
Sekretariat: 730 - 1500, Biuro: 800 - 1600

System Informacji Oświatowej

SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 10 WRZEŚNIA 2011 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, iż zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 10 września 2011 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.11 exe, program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja programu.html). Na stronie internetowej Centrum Informacji Oświatowej znajdziecie Państwo również numery telefonów  do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub drogą
e-mailową na adres do dnia 14 września 2011 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp.

Jednocześnie poniżej przekazujemy Państwu informacje Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczące sprawozdań SIO:

  • zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych
    w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.
  • należy w szczególność zadbać o rzetelność danych mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej. W przypadku rozbieżności między SIO a arkuszem organizacyjnym uwzględniana będzie wartość niższa z obydwu dokumentów,
  • pomieszczenia wykazane w sprawozdaniu jako sale lekcyjne nie mogą być ponownie wykazane jako pracownie,
  • należy zwrócić większą uwagę na prawidłowe wprowadzenie danych teleadresowych (zgodna ze statutem nazwa placówki, aktualny nr telefonu, faksu, adres strony www., adres e-mail) jednostki, gdyż dane ze sprawozdania są publikowane w serwisie BE i na stronie BIP.

SPRAWOZDANIE SIO STAN 30 WRZEŚNIA 2011 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, iż zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2011 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.11 exe, program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja programu.html).

Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail do dnia 05 października 2011 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp. Zgodnie
z przepisami należy również złożyć zestawienie zbiorcze podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.

Jednocześnie ponownie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane mające wpływ na wysokość subwencji oświatowej (liczba dzieci/uczniów, niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). W przypadku rozbieżności między SIO a arkuszem organizacyjnym uwzględniana będzie wartość niższa z obydwu dokumentów. Zgodnie z ustawą
o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 31 MARCA 2012 R.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, że zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.12 , program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji ( http://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/134.html )
Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail do dnia 4 kwietnia 2012 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp. Zgodnie z przepisami należy również złożyć zestawienie zbiorcze podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.

Jednocześnie ponownie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane mające wpływ na wysokość subwencji oświatowej (liczba dzieci/uczniów, niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Informacje dotyczące sporządzenia sprawozdania SIO można będzie uzyskać w Telefonicznym Centrum Pomocy dla użytkowników
Systemu Informacji Oświatowej czynne w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00
(22) 34-74-800 lub za pomocą elektronicznego formularza do zadawania pytań.

SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 10 WRZEŚNIA 2012 r.

Informujemy, iż sprawozdania SIO wg stanu na 10 września 2012 r. należy sporządzić i przekazać do DBFO- Białołęka m.st. Warszawy do dnia 13 września 2012 r. Obecna edycja odbywać się będzie zasadniczo według „starych” zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

Sprawozdania powinny zostać sporządzone w aktualnej wersji programu sio 3.13. udostępnionego na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html). W wyżej wymienionym terminie do sekretariatu DBFO należy dostarczyć podpisany przez osobę upoważnioną wydruk zestawienia zbiorczego. Natomiast plik w formacie exp, zawierający wyeksportowane sprawozdanie, prosimy przesłać na adres e-mail:  lub za pośrednictwem programu EOD Oświata.

Przypominamy również, iż aktualną podstawę prawną gromadzenia danych w SIO stanowi art. 106-118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957).

SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 30 września 2012

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

W związku z kolejną edycją Systemu Informacji Oświatowej przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2012 r.

Plik w formacie exp (wyeksportowany do jednostki prowadzącej) zawierający sprawozdanie oraz zestawienie zbiorcze podpisane przez osobę upoważnioną należy dostarczyć do siedziby DBFO- Białołęka m.st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 3 października br- szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne z terenu Dzielnicy Białołęka prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  • do 2 października br- szkoły i placówki publiczne z terenu Dzielnicy Białołęka, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Sprawozdanie należy sporządzić w aktualnej wersji programu SIO 3.13 dostępnej na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji.

Jednocześnie informujemy, iż plik ze sprawozdaniem można dostarczyć na nośniku zewnętrznym, przesłać na adres lub za pośrednictwem aplikacji EOD (dotyczy wyłącznie placówek obsługiwanych przez DBFO).

SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 31 MARCA 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W związku ze zbliżającą się kolejną edycją sprawozdań SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013 r. uprzejmie informuję, że termin złożenia sprawozdań przez jednostki oświatowe do  DBFO- Białołęka m.st. Warszawy to 4 kwietnia 2013 r. (czwartek). Jednocześnie przypominamy, iż obecna edycja gromadzenia danych odbywa się na tych samych zasadach co w latach ubiegłych. Sprawozdania te należy sporządzić w aktualnej wersji programu SIO 3.14, do pobrania ze strony internetowej: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html

Podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną zestawienia zbiorcze należy złożyć w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Białołęka, ul. Modlińska 190 (budynek STENDA; boczne wejście; domofon „kluczyk” 308; pierwsze piętro; sekretariat lub pokój nr 110). Wersję elektroniczną sprawozdania w pliku z rozszerzeniem exp należy przesłać na adres e-mail: lub dostarczyć na zewnętrznym nośniku elektronicznym.

W sporządzeniu sprawozdania pomocna będzie instrukcja merytoryczna, dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej-

http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_instrukcje/Instrukcja_merytoryczna_SIO_marzec_2013.pdf

Informacje dotyczące sporządzenia sprawozdania SIO można będzie uzyskać
w Telefonicznym Centrum Pomocy dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej czynnym w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 (22) 34-74-800 lub za pomocą elektronicznego  formularza do zadawania pytań.

Podkategorie

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Dane adresowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ul. Modlińska 190,  03 - 119 Warszawa
(budynek STENDA, I-piętro)

Godziny pracy biura: pn-pt  08.00 – 16.00

Znajdź nas na Google Maps

Telefony sekretariat

22 51 03 620
22 51 03 621
22 51 03 622
22 51 03 623
22 51 03 626
22 51 03 627
22 51 03 628
22 51 03 629
22 51 03 631
faks: 22 51 03 624
email: .pl

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej – zapoznaj się z nasza Polityką prywatności.