SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 10 WRZEŚNIA 2010

Informujemy, iż zbliża się termin sporządzania sprawozdania SIO według stanu na 10 września 2010 roku. Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.9. exe. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji
(http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania.html).

Na stronie CIE znajdziecie Państwo również numery telefonów do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących zarówno pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania. Prosimy również
o zapoznanie się z komunikatem Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczącym sprawozdań SIO oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych (http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3031).


Ze względu na zgodność danych zawartych w sprawozdaniu SIO i arkuszu organizacyjnym powinni Państwo sporządzić aneksy do arkuszy organizacyjnych wg stanu na 10 i 30 września. Sprawozdania prosimy przekazać za pośrednictwem programu EOD Oświata +  do dnia 15 września br (środa). Przypominamy także, iż przyjmujemy jedynie sprawozdania w formacie pliku exp (sprawozdanie wyeksportowane do jednostki prowadzącej).

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronach MEN:

http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw