SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 31 MARCA 2011 ROKU

Informujemy, iż zbliża się termin sporządzania sprawozdania SIO według stanu na 31 marca 2011 roku. Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu v.3.10. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania/aktualna-wersja-programu.html).

Na stronie CIE znajdziecie Państwo również numery telefonów do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących zarówno pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania.

Sprawozdania prosimy przekazać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ do dnia 08 kwietnia br. (piątek). Natomiast wydrukowane i podpisane zestawienie zbiorcze należy dostarczyć do sekretariatu Biura. Przypominamy także, iż przyjmujemy jedynie sprawozdania w formacie pliku exp (sprawozdanie wyeksportowane do jednostki prowadzącej).

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia prosimy również o większą staranność przy wprowadzeniu danych w celu uniknięcia późniejszych poprawek.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw