SPRAWOZDANIE SIO STAN 30 WRZEŚNIA 2011 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, iż zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2011 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.11 exe, program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja programu.html).

Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail do dnia 05 października 2011 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp. Zgodnie
z przepisami należy również złożyć zestawienie zbiorcze podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.

Jednocześnie ponownie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane mające wpływ na wysokość subwencji oświatowej (liczba dzieci/uczniów, niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). W przypadku rozbieżności między SIO a arkuszem organizacyjnym uwzględniana będzie wartość niższa z obydwu dokumentów. Zgodnie z ustawą
o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw