SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 10 WRZEŚNIA 2011 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, iż zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 10 września 2011 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.11 exe, program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja programu.html). Na stronie internetowej Centrum Informacji Oświatowej znajdziecie Państwo również numery telefonów  do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub drogą
e-mailową na adres do dnia 14 września 2011 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp.

Jednocześnie poniżej przekazujemy Państwu informacje Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczące sprawozdań SIO:

  • zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych
    w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.
  • należy w szczególność zadbać o rzetelność danych mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej. W przypadku rozbieżności między SIO a arkuszem organizacyjnym uwzględniana będzie wartość niższa z obydwu dokumentów,
  • pomieszczenia wykazane w sprawozdaniu jako sale lekcyjne nie mogą być ponownie wykazane jako pracownie,
  • należy zwrócić większą uwagę na prawidłowe wprowadzenie danych teleadresowych (zgodna ze statutem nazwa placówki, aktualny nr telefonu, faksu, adres strony www., adres e-mail) jednostki, gdyż dane ze sprawozdania są publikowane w serwisie BE i na stronie BIP.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw