SPRAWOZDANIE SIO STAN NA 31 MARCA 2012 R.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy, informuje, że zbliża się termin sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.12 , program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji ( http://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/134.html )
Powyższe sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail do dnia 4 kwietnia 2012 r. Sprawozdania będą przyjmowane tylko w wersji zakodowanej w formacie pliku exp. Zgodnie z przepisami należy również złożyć zestawienie zbiorcze podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.

Jednocześnie ponownie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane mające wpływ na wysokość subwencji oświatowej (liczba dzieci/uczniów, niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej za rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu odpowiada osobiście dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Skutki popełnionych pomyłek i przeoczeń będzie ponosić osoba i jednostka odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Informacje dotyczące sporządzenia sprawozdania SIO można będzie uzyskać w Telefonicznym Centrum Pomocy dla użytkowników
Systemu Informacji Oświatowej czynne w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00
(22) 34-74-800 lub za pomocą elektronicznego formularza do zadawania pytań.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw