SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 30 września 2012

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

W związku z kolejną edycją Systemu Informacji Oświatowej przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2012 r.

Plik w formacie exp (wyeksportowany do jednostki prowadzącej) zawierający sprawozdanie oraz zestawienie zbiorcze podpisane przez osobę upoważnioną należy dostarczyć do siedziby DBFO- Białołęka m.st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 3 października br- szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne z terenu Dzielnicy Białołęka prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  • do 2 października br- szkoły i placówki publiczne z terenu Dzielnicy Białołęka, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Sprawozdanie należy sporządzić w aktualnej wersji programu SIO 3.13 dostępnej na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji.

Jednocześnie informujemy, iż plik ze sprawozdaniem można dostarczyć na nośniku zewnętrznym, przesłać na adres lub za pośrednictwem aplikacji EOD (dotyczy wyłącznie placówek obsługiwanych przez DBFO).

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw