SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 31 MARCA 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W związku ze zbliżającą się kolejną edycją sprawozdań SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013 r. uprzejmie informuję, że termin złożenia sprawozdań przez jednostki oświatowe do  DBFO- Białołęka m.st. Warszawy to 4 kwietnia 2013 r. (czwartek). Jednocześnie przypominamy, iż obecna edycja gromadzenia danych odbywa się na tych samych zasadach co w latach ubiegłych. Sprawozdania te należy sporządzić w aktualnej wersji programu SIO 3.14, do pobrania ze strony internetowej: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html

Podpisane przez Dyrektora lub osobę upoważnioną zestawienia zbiorcze należy złożyć w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Białołęka, ul. Modlińska 190 (budynek STENDA; boczne wejście; domofon „kluczyk” 308; pierwsze piętro; sekretariat lub pokój nr 110). Wersję elektroniczną sprawozdania w pliku z rozszerzeniem exp należy przesłać na adres e-mail: lub dostarczyć na zewnętrznym nośniku elektronicznym.

W sporządzeniu sprawozdania pomocna będzie instrukcja merytoryczna, dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej-

http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_instrukcje/Instrukcja_merytoryczna_SIO_marzec_2013.pdf

Informacje dotyczące sporządzenia sprawozdania SIO można będzie uzyskać
w Telefonicznym Centrum Pomocy dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej czynnym w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 (22) 34-74-800 lub za pomocą elektronicznego  formularza do zadawania pytań.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw