Wzory druków kadrowych

Poniżej lista dostępnych dokumentów i wzorów druków kadrowych do pobrania.Cofnięcie wypowiedzenia odmowa pracodawcy
 
Cofnięcie wypowiedzenia prośba pracownika
 
Cofnięcie wypowiedzenia przez pracodawcę
 
Cofnięcie wypowiedzenia za zgodą pracodawcy
 
Informacja dotycząca równego traktowania
 
Miesięczna ewidencja czasu pracy
 
Oświadczenie matki karmiącej dziecko
 
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z przepisami bhp
 
Pismo w sprawie wypłaty nagrody jubileuszowej
 
Powierzenie innej pracy pracownikowi
 
Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 
Umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Umowa o pracę na czas określony
 
 
 
Powered by Phoca Download

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
BIP
SEJM
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
GUS
Ministerstwo Finansów