Radcy Prawni

Radca Prawny urzędujący w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Białołęka są wyłącznie do dyspozycji Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z terenu Dzielnicy Białołęka. Radca Prawny nie udziela porad prawnych telefonicznie.

mec. MAGDALENA BIARDA-TAŁAŁAJ 
mail: mbiarda(at)dbfo.waw.pl
DNI I GODZINY DYŻURU:
PONIEDZIAŁEK: 08.00-16.00
ŚRODA: 08.00-16.00
Obsługiwane placówki:
Przeszkole nr 429

Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 118
Szkoła Podstawowa nr 154
Szkoła Podstawowa nr 231
Szkoła Podstawowa nr 314
Szkoła Podstawowa nr 344
Szkoła Podstawowa nr 355
Szkoła Podstawowa nr 361

Szkoła Podstawowa nr 365
Szkoła Podstawowa nr 366
Szkoła Podstawowa nr 367
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21

mec. TOMASZ KWINTERA
DNI I GODZINY DYŻURU:

WTOREK: 07.00-15.00
PIĄTEK: 07.00-15.00
mail: tkwintera(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane placówki:
Przedszkole nr 64

Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 76
Przedszkole na 192
Przedszkole nr 226
Przedszkole nr 414
Przedszkole nr 428
Przedszkole nr 430
Szkoła Podstawowa nr 112

Szkoła Podstawowa nr 257
Szkoła Podstawowa nr 342
Szkoła Podstawowa nr 356
Szkoła Podstawowa nr 368
CV Liceum Ogólnokształcące
CLXV Liceum Ogólnokształcące