REFERAT KSIĘGOWOŚCI I LIKWIDATURY


ANNA BARTOSIEWICZ ( POKÓJ NR 111 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 226
mail: abartosiewicz(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 226
Szkoła Podstawowa nr 257


 ELŻBIETA BIŃKOWSKA ( POKÓJ NR 110 )
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 234
mail:ebinkowska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 414
Szkoła Podstawowa nr 342

 

JOLANTA BOĆKOWSKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 224
mail: jbockowska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa nr 118
DBFO-BIAŁOŁĘKA

 

ANNA DYMIŃSKA ( POKÓJ NR 108/109 ) 
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 211
mail: adyminska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 76
Szkoła Podstawowa nr 366


TOMASZ KANIGOWSKI ( POKÓJ NR 111 )
Starszy Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 226
mail: tkanigowski(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 192
Szkoła Podstawowa nr 365
Szkoła Podstawowa nr 367


JUSTYNA KOŁNIERZAK ( POKÓJ NR 104 )
Kierownik Referatu Księgowości i Likwidatury
tel. 22 51 03 620 wew. 206
mail: jkolnierzak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 344


ELŻBIETA KRZYSZCZAK ( POKÓK NR 111 )
Starszy Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 232
mail: ekrzyszczak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:

Przedszkole nr 430
Szkoła Podstawowa nr 368


DANUTA KULBICKA ( POKÓJ NR 110 )
Główny specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 201
mail:dkulbicka(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 154
Szkoła Podstawowa nr 356


ELŻBIETA ŁUKASZEWSKA ( POKÓJ NR 111 )
Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 203
mail: elukaszewska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 64

Szkoła Podstawowa nr 231
CV Liceum Ogólnokształcące


AGNIESZKA MAJ ( POKÓJ NR 110 )
Starszy Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 220
mail: amaj(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 65
Szkoła Podstawowa nr 112
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21TERESA PYFFEL ( POKÓJ NR 110 )
Główny Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 202

mail:tpyffel(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 355


NATALIA PIASTA ( POKÓJ NR 102 )
Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 209
mail: nkurzyk(at)dbfo.waw.pl
Obsługa kasy oraz Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kasa jest czynna w następujące dni i godziny:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK - 09.00-14.00
ŚRODA-08.00-10.00
oraz każdego: 1, 12, 28, 30 lub 31 ( ostatni dzień miesiąca ) dnia miesiąca - 13.00-15.00


RENATA KAMIŃSKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 229
mai: rkaminska(at)dbfo.waw.pl
 
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 361


ANNA SZTUKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 213
mail: asztuka(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 428
Szkoła Podstawowa nr 31

CLXV Liceum Ogólnokształcące


DOROTA WOJTERA ( POKÓJ NR 111 )
Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 228
mail: dwojtera(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:

Przedszkole nr 429

Szkoła Podstawowa nr 314