Referat Płac i Ubezpieczeń Społecznych

REFEARAT PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA II PIĘTRO - WEJŚCIE 308 KLUCZYK

 

KATARZYNA BOMBALAK
Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: kbombalak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 118
Szkoła Podstawowa nr 356


KATARZYNA CZĘŚCIK
Starszy specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: kczescik(at)dbfo.waw.pl
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 314
Szkoła Podstawowa nr 356
Szkoła Podstawowa nr 361
CLXV Liceum Ogólnokształcące

MARTYNA AMBROZIEWICZ

Starszy Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: mambroziewicz(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 226


MAŁGORZATA GŁAŻEWSKA
Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 225
mail: mglazewska(at)dbfo.waw.p
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 64
Przedszkole nr 430
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21
Szkoła Podstawowa nr 112
Szkoła Podstawowa nr 355


DOROTA KĘPCZYŃSKA
Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 205
mail: dkepczynska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy
Przedszkole nr 76
Przedszkole nr 429
Szkoła Podstawowa nr 231
Szkoła Podstawowa nr 368
CV Liceum Ogólnokształcące


ELŻBIETA KNIEWSKA
Starszy Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 225
mail: ekniewska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 342
Szkoła Podstawowa nr 367


DOROTA PAJĄK
Starszy Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 204

mail: dpajak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 414
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 154


KATARZYNA SUDAK
Starszy specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 218
mail: ksudak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 192
Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 257
Szkoła Podstawowa nr 344
Szkoła Podstawowa nr 366