Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka
03 - 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
tel. 22 51 03 620, 22 51 03 62122 51 03 622
tel. 22 51 03 623, 22 51 03 62622 51 03 627
tel. 22 51 03 628, 22 51 03 62922 51 03 631
fax 22 51 03 624
Godziny pracy:
Sekretariat: 730 - 1500, Biuro: 800 - 1600

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Makowski
Inspektor Ochrony Danych dla DBFO
mail:mail:inspektor[at]dbfo.waw.pl

Anna Mroczkowska:
Inspektor Ochrony Danych dla : 
Szkoła Podstawowa nr 110,
Szkoła Podstawowa nr 118,
Szkoła Podstawowa nr 154,
Szkoła Podstawowa nr 231,
Szkoła Podstawowa nr 257,
Szkoła Podstawowa nr 344,
Szkoła Podstawowa nr 365,
Szkoła Podstawowa nr 367,
Przedszkole nr 64,
Przedszkole nr 65,
Przedszkole nr 76,
Przedszkole nr 226,
Przedszkole nr 428,
Przedszkole nr  429,
Liceum Ogólnokształcące nr 105.
mail:amroczkowska[at]dbfo.waw.pl

Karolina Andrzejak
Inspektor Ochrony Danych dla :
Liceum Ogólnokształcące nr 165,

Szkoła Podstawowa nr 112,
Szkoła Podstawowa nr 314,
Szkoła Podstawowa nr 342,
Szkoła Podstawowa nr 355,
Szkoła Podstawowa nr 356,
Szkoła Podstawowa nr 366,
Szkoła Podstawowa nr 368.
Szkoła Podstawowa nr 31
Przedszkole nr 192,
Przedszkole nr 414,
Przedszkole nr 428,
Przedszkole nr 430,
Przedszkole nr 431,
Przedszkole nr 445.

mail:kandrzejak[at]dbfo.waw.pl

Zespół rozliczeń podatku od towarów i usług VAT

ANNA ŁUBIANKA
Starszy Specjalista
mail: alubianka(at)dbfo.waw.pl
tel: 22 51 03 620 wew. 221


MONIKA KUDELSKA
Specjalista

mail: mkudelska(at)dbfo.waw.pl
tel: 22 51 03 620 wew. 221

Zastępca dyrektora

AGNIESZKA DERWISZ

tel. 22 51 03 620 wew. 207

mail: aderwisz(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka
Przedszkole nr 226
Szkoła Podstawowa nr 356

Specjalista ds. zamówień publicznych

MARTA BEDNARSKA ( II piętro, pok. 220 )

Główny specjalista ds. zamówień publicznych


tel. 22 51 03 620 wew. 227

mail: mbednarska(at)dbfo.waw.pl


Godziny i dni pracy:
WTOREK I CZWARTEK - 09.00-16.00

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I LIKWIDATURY


ANNA BARTOSIEWICZ ( POKÓJ NR 111 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 226
mail: abartosiewicz(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 226
Szkoła Podstawowa nr 257


 ELŻBIETA BIŃKOWSKA ( POKÓJ NR 110 )
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 234
mail:ebinkowska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 414
Szkoła Podstawowa nr 342

 

JOLANTA BOĆKOWSKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 224
mail: jbockowska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa nr 118
DBFO-BIAŁOŁĘKA

 

ANNA DYMIŃSKA ( POKÓJ NR 108/109 ) 
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 211
mail: adyminska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 76
Szkoła Podstawowa nr 366


TOMASZ KANIGOWSKI ( POKÓJ NR 111 )
Starszy Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 226
mail: tkanigowski(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 192
Szkoła Podstawowa nr 365
Szkoła Podstawowa nr 367


JUSTYNA KOŁNIERZAK ( POKÓJ NR 104 )
Kierownik Referatu Księgowości i Likwidatury
tel. 22 51 03 620 wew. 206
mail: jkolnierzak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 344


ELŻBIETA KRZYSZCZAK ( POKÓK NR 111 )
Starszy Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 232
mail: ekrzyszczak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:

Przedszkole nr 430
Szkoła Podstawowa nr 368


DANUTA KULBICKA ( POKÓJ NR 110 )
Główny specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 201
mail:dkulbicka(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 154
Szkoła Podstawowa nr 356


ELŻBIETA ŁUKASZEWSKA ( POKÓJ NR 111 )
Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 203
mail: elukaszewska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 64

Szkoła Podstawowa nr 231
CV Liceum Ogólnokształcące


AGNIESZKA MAJ ( POKÓJ NR 110 )
Starszy Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 220
mail: amaj(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 65
Szkoła Podstawowa nr 112
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21TERESA PYFFEL ( POKÓJ NR 110 )
Główny Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 202

mail:tpyffel(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 355


NATALIA PIASTA ( POKÓJ NR 102 )
Specjalista

tel. 22 51 03 620 wew. 209
mail: nkurzyk(at)dbfo.waw.pl
Obsługa kasy oraz Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kasa jest czynna w następujące dni i godziny:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK - 09.00-14.00
ŚRODA-08.00-10.00
oraz każdego: 1, 12, 28, 30 lub 31 ( ostatni dzień miesiąca ) dnia miesiąca - 13.00-15.00


RENATA KAMIŃSKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 229
mai: rkaminska(at)dbfo.waw.pl
 
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 361


ANNA SZTUKA ( POKÓJ NR 108/109 )
Starszy Specjalista
tel: 22 51 03 620 wew. 213
mail: asztuka(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe
Przedszkole nr 428
Szkoła Podstawowa nr 31

CLXV Liceum Ogólnokształcące


DOROTA WOJTERA ( POKÓJ NR 111 )
Specjalista
tel. 22 51 03 620 wew. 228
mail: dwojtera(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:

Przedszkole nr 429

Szkoła Podstawowa nr 314

Referat Płac i Ubezpieczeń Społecznych

REFEARAT PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA II PIĘTRO - WEJŚCIE 308 KLUCZYK

 

KATARZYNA BOMBALAK
Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: kbombalak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka
Szkoła Podstawowa nr 118
Szkoła Podstawowa nr 356


KATARZYNA CZĘŚCIK
Starszy specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: kczescik(at)dbfo.waw.pl
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 314
Szkoła Podstawowa nr 356
Szkoła Podstawowa nr 361
CLXV Liceum Ogólnokształcące

MARTYNA AMBROZIEWICZ
Starszy Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 223
mail: mambroziewicz(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 226
Szkoła Podstawowa nr 368


MAŁGORZATA GŁAŻEWSKA
Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 225
mail: mglazewska(at)dbfo.waw.p

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:

Przedszkole nr 430
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21
Szkoła Podstawowa nr 112
Szkoła Podstawowa nr 355


BEATA GUZEWSKA
Specjalista ds. płac
tel: 22 51 03 620 wew. 205
mail: bguzewska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 76
Przedszkole nr 429
Szkoła Podstawowa nr 231
CV Liceum Ogólnokształcące


DOROTA PAJĄK
Starszy Specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 204

mail: dpajak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 414
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 154

KATARZYNA SMOLIŃSKA
tel: 22 51 03 620 wew. 225
mail: ksmolinska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 428
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 342
Szkoła Podstawowa nr 367


KATARZYNA SUDAK
Starszy specjalista ds. płac
tel. 22 51 03 620 wew. 218
mail: ksudak(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 192
Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 257
Szkoła Podstawowa nr 344
Szkoła Podstawowa nr 366

GABRIELA WILCZEWSKA
Referent ds. płac
tel: 22 51 03 620 wew. 204
mail: gwilczewska(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 64Wieloosobowe stanowisko pracy

II PIĘTRO BUDYNKU STENDA

TOMASZ GRZEBIELICHOWSKI ( POKÓJ NR 218 )
SPECJALISTA
tel. 22 51 03 620 wew. 222
mail: tgrzebielichowski(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 192
Przedszkole nr 428
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 344
Szkoła Podstawowa nr 355
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21


MARTA KOŃCZYK ( POKÓJ NR 218 )
STARSZY SPECJALISTA

tel. 22 51 03 620 wew. 230
mail: mkonczyk(at)dbfo.waw.pl
Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 76
Przedszkole nr 429

Szkoła Podstawowa nr 118
Szkoła Podstawowa nr 154
Szkoła Podstawowa nr 365
Szkoła Podstawowa nr 366
Szkoła Podstawowa nr 368
CLXV Liceum Ogólnokształcące


ALEKSANDRA KOWALCZYK
SPECJALISTA
tel. 22 51 03 620 wew. 208
mail: akowalczyk(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 414
Przedszkole nr 431

Szkoła Podstawowa nr 112
Szkoła Podstawowa nr 231
Szkoła Podstawowa nr 257
Szkoła Podstawowa nr 314
Szkoła Podstawowa nr 361


MAŁGORZATA SIKORA ( POKÓJ NR 218 )
GŁÓWNY SPECJALISTA

tel. 22 51 03 620 wew 219
mail: msikora(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane szkoły i placówki oświatowe:
Przedszkole nr 64
Przedszkole nr 430
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 342
Szkoła Podstawowa nr 367
CV Liceum OgólnokształcąceGŁÓWNY KSIĘGOWY

JOANNA KUBAJEK
tel: 22 51 03 620 wew. 231
email: jkubajek (at)dbfo.waw.pl

 

Radcy Prawni

Radca Prawny urzędujący w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Białołęka są wyłącznie do dyspozycji Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z terenu Dzielnicy Białołęka. Radca Prawny nie udziela porad prawnych telefonicznie.

mec. MAGDALENA BIARDA-TAŁAŁAJ 
mail: mbiarda(at)dbfo.waw.pl
DNI I GODZINY DYŻURU:
PONIEDZIAŁEK: 08.00-16.00
ŚRODA: 08.00-16.00
Obsługiwane placówki:
Przeszkole nr 429

Przedszkole nr 431
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 118
Szkoła Podstawowa nr 154
Szkoła Podstawowa nr 231
Szkoła Podstawowa nr 314
Szkoła Podstawowa nr 344
Szkoła Podstawowa nr 355
Szkoła Podstawowa nr 361

Szkoła Podstawowa nr 365
Szkoła Podstawowa nr 366
Szkoła Podstawowa nr 367
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21

mec. TOMASZ KWINTERA
DNI I GODZINY DYŻURU:

WTOREK: 07.00-15.00
PIĄTEK: 07.00-15.00
mail: tkwintera(at)dbfo.waw.pl

Obsługiwane placówki:
Przedszkole nr 64

Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 76
Przedszkole na 192
Przedszkole nr 226
Przedszkole nr 414
Przedszkole nr 428
Przedszkole nr 430
Szkoła Podstawowa nr 112

Szkoła Podstawowa nr 257
Szkoła Podstawowa nr 342
Szkoła Podstawowa nr 356
Szkoła Podstawowa nr 368
CV Liceum Ogólnokształcące
CLXV Liceum Ogólnokształcące


Dane adresowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ul. Modlińska 190,  03 - 119 Warszawa
(budynek STENDA, I-piętro)

Godziny pracy biura: pn-pt  08.00 – 16.00

Znajdź nas na Google Maps

Telefony sekretariat

22 51 03 620
22 51 03 621
22 51 03 622
22 51 03 623
22 51 03 626
22 51 03 627
22 51 03 628
22 51 03 629
22 51 03 631
faks: 22 51 03 624
email: .pl

We use cookies
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej – zapoznaj się z nasza Polityką prywatności.