Pismo Wojewody Mazowieckiego

smilie 4881520 640
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2020 r. znak WBZK-I.6333.21.2020 w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe pismo zawiera
polecenia w zakresie działania szkół i placówek w województwie mazowieckim.
Bardzo proszę o przekazanie informacji kadrze pedagogicznej i rodzicom oraz stosowanie się do powyższych wytycznych.

Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska

Przydatne linki