Pismo Wojewody Mazowieckiego

smilie 4881520 640
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2020 r. znak WBZK-I.6333.21.2020 w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe pismo zawiera
polecenia w zakresie działania szkół i placówek w województwie mazowieckim.
Bardzo proszę o przekazanie informacji kadrze pedagogicznej i rodzicom oraz stosowanie się do powyższych wytycznych.

Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw