Rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie średniego kursu złotego

paragraph small
... średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przydatne linki