Sprawozdanie z zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka, informuje iż w dniu 1 marca 2021 roku upływa termin złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020. Sprawozdania należy sporządzić na podstawie dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Przydatne linki