System Informacji Oświatowej - Archiwum

SIO - archiwum

Informujemy, iż zbliża się termin sporządzania sprawozdania SIO według stanu na 31 marca 2011 roku. Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu v.3.10. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania/aktualna-wersja-programu.html).

Na stronie CIE znajdziecie Państwo również numery telefonów do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących zarówno pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania.

Sprawozdania prosimy przekazać za pośrednictwem programu EOD Oświata+ do dnia 08 kwietnia br. (piątek). Natomiast wydrukowane i podpisane zestawienie zbiorcze należy dostarczyć do sekretariatu Biura. Przypominamy także, iż przyjmujemy jedynie sprawozdania w formacie pliku exp (sprawozdanie wyeksportowane do jednostki prowadzącej).

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia prosimy również o większą staranność przy wprowadzeniu danych w celu uniknięcia późniejszych poprawek.

Informujemy, iż zbliża się termin sporządzania sprawozdania SIO według stanu na 30 września 2010 roku. Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.9. exe. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania.html). Na stronie CIE znajdziecie Państwo również numery telefonów do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących zarówno pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania.
Ważne jest aby dane zawarte w sprawozdaniu SIO były spójne z aneksem organizacyjnym na 30 września.

Sprawozdania prosimy przekazać za pośrednictwem programu EOD Oświata +  do dnia 05 października br. (wtorek). Natomiast wydrukowane i podpisane zestawienie zbiorcze należy dostarczyć do sekretariatu Biura. Przypominamy także, iż przyjmujemy jedynie sprawozdania w formacie pliku exp (sprawozdanie wyeksportowane do jednostki prowadzącej).

Informujemy, iż zbliża się termin sporządzania sprawozdania SIO według stanu na 10 września 2010 roku. Sprawozdanie należy przygotować w aktualnej wersji programu 3.9. exe. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji
(http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania.html).

Na stronie CIE znajdziecie Państwo również numery telefonów do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej służących zarówno pomocą merytoryczną jak i techniczną przy wypełnianiu sprawozdania. Prosimy również
o zapoznanie się z komunikatem Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczącym sprawozdań SIO oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych (http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3031).


Ze względu na zgodność danych zawartych w sprawozdaniu SIO i arkuszu organizacyjnym powinni Państwo sporządzić aneksy do arkuszy organizacyjnych wg stanu na 10 i 30 września. Sprawozdania prosimy przekazać za pośrednictwem programu EOD Oświata +  do dnia 15 września br (środa). Przypominamy także, iż przyjmujemy jedynie sprawozdania w formacie pliku exp (sprawozdanie wyeksportowane do jednostki prowadzącej).

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronach MEN:

http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

logo umbaner bipsejm rpban zus

ban udban belogo menban ko

ban cieban gusban citimf

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok Odmawiać