Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka
03 - 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
tel. 22 51 03 620, 22 51 03 62122 51 03 622
tel. 22 51 03 623, 22 51 03 62622 51 03 627
tel. 22 51 03 628, 22 51 03 62922 51 03 631
fax 22 51 03 624
Godziny pracy:
Sekretariat: 730 - 1500, Biuro: 800 - 1600

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka


Szukasz Biuletynu Informacji Publicznej DBFO?
dostępny jest poniżej

BIP DBFO

Deklaracja dostępności DBFO Białołęka

Wstęp Deklaracji

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu dbfo.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.02.2021

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe na Portalu nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z Tomaszem Chałubiec pod adresem poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 510 36 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Do budynku prowadzą dwa wejścia: 1) od frontu budynku od ulicy Modlińskiej. Wejście umożliwia wjazd dla wózków. Nie ma schodów. 2) wejście od prawej strony budynku. Wejście prowadzi przez klatkę schodową do której prowadzą schody - 5 stopni jest również podjazd wózków.

Biuro znajduje się na pierwszym i drugim piętrze, na które można się dostać windą.
Sekretariat biura znajduje się na pierwszym piętrze, do którego wiedzie korytarz przystosowany dla osób na wózku.
Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W biurze brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.
W biurze nie ma pentli indujcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o transporcie publicznym:
Najbliższe przystanki autobusowe:
przystanek: BRACI ZAWADZKICH 02 ( w kierunku Legionowo ) - autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 210 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
przystanek: DROGOWA 02 ( w kierunku Legionowo ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odleglość ok. 200 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
przystanek: BRACI ZAWADZKICH 01 ( w kierunku Centrum Warszawy ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 300 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

przystanek:  DROGOWA 01 ( w kierunku Centrum Warszawy ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 550 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

PARAKING:
Na terenie znajdują się ogólnodostępne miejsca prakingowe.
Nie ma wyznaczonego miejsca prakingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
BIP
SEJM
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
GUS
Ministerstwo Finansów

Dane adresowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ul. Modlińska 190,  03 - 119 Warszawa
(budynek STENDA, I-piętro)

Godziny pracy biura: pn-pt  08.00 – 16.00

Znajdź nas na Google Maps

Telefony sekretariat

22 51 03 620
22 51 03 621
22 51 03 622
22 51 03 623
22 51 03 626
22 51 03 627
22 51 03 628
22 51 03 629
22 51 03 631
faks: 22 51 03 624
email: .pl

We use cookies
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej – zapoznaj się z nasza Polityką prywatności.