Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka
03 - 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
tel. 22 51 03 620, 22 51 03 62122 51 03 622
tel. 22 51 03 623, 22 51 03 62622 51 03 627
tel. 22 51 03 628, 22 51 03 62922 51 03 631
fax 22 51 03 624
Godziny pracy:
Sekretariat: 730 - 1500, Biuro: 800 - 1600

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka


Szukasz Biuletynu Informacji Publicznej DBFO?
dostępny jest poniżej

BIP DBFO

Deklaracja dostępności DBFO Białołęka

Deklaracja dostępności Serwis Internetowy DBFO Białołeka

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Internetowy DBFO Białołeka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Częściowy brak opisów alternatywnych dla obrazków.
 • 2. Większość filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • 3. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • 4. Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • 5. Niektóre elementy mają puste linki.
 • 6. Na niektórych podstronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 • 7. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • 8. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 • 9. Występują listy nieuporządkowane.
 • 10. Niektóre elementy wyjustowane.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Treści zewnętrzne. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Głażewski.
 • E-mail:
 • Telefon: 225103620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy
 • Adres: 03-119 Warszawa, ul. Modlińska 190
 • E-mail:
 • Telefon: 22 51 03 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Do budynku prowadzą dwa wejścia: 1) od frontu budynku od ulicy Modlińskiej. Wejście umożliwia wjazd dla wózków. Nie ma schodów. 2) wejście od prawej strony budynku. Wejście prowadzi przez klatkę schodową do której prowadzą schody - 5 stopni jest również podjazd wózków.

Biuro znajduje się na pierwszym i drugim piętrze, na które można się dostać windą.
Sekretariat biura znajduje się na pierwszym piętrze, do którego wiedzie korytarz przystosowany dla osób na wózku.
Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W biurze brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.
W biurze nie ma pentli indujcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o transporcie publicznym:
Najbliższe przystanki autobusowe:
przystanek: BRACI ZAWADZKICH 02 ( w kierunku Legionowo ) - autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 210 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
przystanek: DROGOWA 02 ( w kierunku Legionowo ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odleglość ok. 200 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
przystanek: BRACI ZAWADZKICH 01 ( w kierunku Centrum Warszawy ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 300 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
przystanek:  DROGOWA 01 ( w kierunku Centrum Warszawy ) autobus linii: 126, 152, 723, 731 - odległość ok. 550 metrów do ulicy Modlińskiej 190. Oznaczone przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

PARAKING:
Na terenie znajdują się ogólnodostępne miejsca prakingowe.
Na parkingu wyznaczone jest miejsce prakingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
BIP
SEJM
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
GUS
Ministerstwo Finansów

Dane adresowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ul. Modlińska 190,  03 - 119 Warszawa
(budynek STENDA, I-piętro)

Godziny pracy biura: pn-pt  08.00 – 16.00

Znajdź nas na Google Maps

Telefony sekretariat

22 51 03 620
22 51 03 621
22 51 03 622
22 51 03 623
22 51 03 626
22 51 03 627
22 51 03 628
22 51 03 629
22 51 03 631
faks: 22 51 03 624
email: .pl

We use cookies
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej – zapoznaj się z nasza Polityką prywatności.